شرکت آرین موتور شرایط فروش خدرود های ds6 را اعلام کرد. جهت آشنایی بیشتر با این محصول میتوانید مطلب DS6 به ایران رسید؛ منتظر چه قیمتی برای این لوکس فرانسوی باشیم؟  مطالعه نمایید. جهت مشاهده ابعاد اصلی روی عکلی کلیک کنید.