روسیه هفته گذشته اولین فروند از جدیدترین کلاس یخ شکن های با پیشران هسته‌ای خود را در سنت پطرزبورگ به آب انداخت. این کلاس از شناورها به اسم Project 22220 شناخته شده و روسیه قرار است سه فروند از این یخ شکن‌ها را در اختیار داشته باشد. این شناورها توسط شرکت کشتی سازی بالتیک ساخته