نوع زندگی افراد ساکن، معماری خانه‌ها، رسومات و فرهنگ‌ها، نام‌های غیرمعمول و شاید هم گاهی ترکیبی از همه‌ این موارد است که از یک منطقه‌، محلی عجیب و شهری خاص را می‌سازد. در ادامه با گیگ نیوز  همراه باشید تا عجیب‌ترین شهرهای دنیا را به شما معرفی کنیم. فهرست عجیب‌ترین‌ها در جهان تمامی ندارد و