اشخاصی که به کارشان اعتیاد پیدا کرده اند از چه مشکلاتی رنج میبرند آن ها به کارشان اعتیاد دارند این امر چه عوارضی متوجه سلامتی جسمی و روحی آن ها میکند . در ادامه با گیگ نیوز همراه باشید  طبق تحقیقات جدید، افرادی که به شدت درگیر کار هستند در مقایسه با سایر افراد بسیار