چند وقت پیش قیمت اول آموزش عکاسی حرفه ای در طبیعت را گذاشتیم و حالا سراغ قسمت دوم این آموزش می رویم.با گیگ نیوز همراه باشید. آموزش عکاسی حرفه ای در طبیعت (قسمت اول) قسمت دوم   شما عکس نمی گیرید، آنرا می سازید   – مهمترین مسئله در عکاسی از طبیعت واضح بودن آن