گیگ نیوز

فضای مجازی بایگانی - گیگ نیوز
Categories

مجرمانی که به جای زورگیری، سرقت یا کیف‌قاپی با اندکی بهره هوشی دست به سرقت زده و در فضایی جهانی براحتی مخفی می‌شوند؛ افرادی که تعداد آنها هر روز رو به افزایش است و تعداد زیادی از هموطنان قربانیان این مجرمان خاموش می‌شوند. در این گزارش به روش‌های کلاهبرداران اینترنتی و راه‌های پیشگیری از آن

خانم سیما فردوسی روانشناس خانواده با اشاره به استفاده از شبکه های مجازی و تاثیرش بر مسائل روحی و روانی افراد گفت: استفاده از شبکه های مجازی باتوجه به رواج آن، به شکل افراطی که امروز در جامعه وجود دارد، دارای تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت است. در ادامه با گیگ نیوز همراه باشید