رسیده‌اند. شرکت خودروسازی فولکس واگن پس از اعلام تقلب در میزان آلاینده‌ها در خودروهایش چندین میلیارد یورو برای فراخواندن چندین میلیون خودروی دیزلی اختصاص داد. اکنون این شرکت باید بر مبنای تفاهم در رئوس اصلی با شاکیان خود، ۱۰ میلیارد یوروی دیگر غرامت بپردازد. تقلب در سیستم‌های سنجش آلاینده موتورهای دیزلی فولکس واگن، بزرگ‌ترین تولیدکننده