با فرا رسیدن ماه رمضان ، بهدلیل تقاضای کم برای خرید خودرو قیمت 10 خودرو پر طرفدار 100 تا 500 تومان کاهش یافته به گزارش اخبار خودرو به نقل از اقتصاد نیوز ،با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و کاهش تقاضا، قیمت ۱۰ خودرو سواری پرطرفدار در بازار خودرو پایتخت با کاهش قیمت ۱۰۰ تا