ساعت‌های مچی هوشمند یک رایانه کوچک محسوب می‌شوند، عینک‌های هوشمند قابلیت‌های دیجیتالی مورد نیاز را در مقابل چشمان ما نمایش می‌دهند و طرح Project Jacquard هم می‌کوشد حسگرهای هوشمند را به لباس‌های معمولی اضافه کند. گیگ نیوز  گوگل در طرح Project Jacquard همکاری‌هایی را با شرکت تولیدکننده پوشاک Levi’s آغاز کرده است تا نخستین لباس