پژوهشگران دانشگاه هاروارد به یک اختراع بزرگ رسیده اند که پیامدهای مهمی برای صنعت اُپتیک دارد. یک اختراع شگفت انگیز توسط پژوهشگران دانشگاه هاروارد پیامدهای مهمی برای آینده فناوری دوربین گوشی های همراه در بر خواهد داشت و شاید حتی در لنزهای تماسی و میکروسکوپ ها هم تاثیرگذار باشد. دانشمندان یک لنز مسطح از جنس