این خودرو در صورت لزوم می‌تواند یک خودروی یا محموله 3.5 تنی را با خود به یدک بکشد. این روزها هیچ خودرویی مایل نیست که شاخص‌های یک کامیون را از آن خود کند، اما کامیون‌های زیادی هستند که تلاش می‌کنند در مقام یک خودرو عمل کنند و جایگاه آن را نزد مشتریان داشته باشند.  این