نمایشگاه بین المللی فن آوری و سخت افزار نظامی در پاریس برگزار شد با گیگ نیوز همراه باشید