گیگ نیوز

نور بایگانی - گیگ نیوز
Categories

محققان روش های سنجش شیمیایی جدید مبتکرانه ای را تحت عنوان استفاده از نور برای ایجاد صدا ابداع می کنند. گیگ نیوز ، محققان روش جدیدی از فیبر نوری امیدوار کننده ای را بر اساس روش های سنجش شیمیایی ایجاد کرده اند که از نور درون فیبر برای خارج کردن امواج صوتی از آن استفاده

گروهی از دانشمندان علم فیزیک به تازگی موفق به مشاهده شکل تازه ای از نور شده اند که می تواند به طور اساسی دیدگاه ما را درباره طیف های الکترومغناطیسی تغییر دهد. نور یکی از شناخته شده ترین پدیده های طبیعت به شمار می رود، اما به نظر می رسد هنوز هم شگفتی های فراوانی در