همانگونه در پست های قبلی خبرهای هک چند نهاد ایرانی و عربستانی را گذاشتیم چند دقیقه پیش در راستای این حملات یک گروه هکر ایرانی با حمله به سایت رسمی دانشگاه ملک عبدالعزیز پادشاه سعودی این سایت را هک کرده است. مجموعه گیگ نیوز نیز در اخبار مربوط به هک های قبلی نیز از تداوم