اگر در سفر باشید یا در راه ماموریت یا در خیابان و مترو، تصور این که ضروری ترین وسیله همراهتان بی استفاده شود، بسیار ناراحت کننده است. وقتی که نیاز به برقراری یک تماس فوری داشته باشید یا دریافت یک ایمیل مهم، حیاتی ترین چیزی که می توان از آن نام برد، باتری تلفن همراه