یک ابزار آنلاین از آکادمی آمریکایی Actuaries به منظور کمک کردن به مصرف کنندگان و مشاوران، سن نرمال باز نشستگی افراد را تخمین می زند. Longevity Illustrator برای استفاده همه مردم قرار گذاشته شده است و سه تصویر مختلف را برای طول عمر اشخاص ایجاد می کند. پس از این که کار بران برخی اطلاعات