بازیگر مجموعه تلویزیونی “نیاز” گفت: خطاب به آن بازیگری که معضل پیشنهاد بی شرمانه در سینما را رد می کند و می گوید که وجود ندارد، می گویم که به جرأت دروغ می گوید. شهرزاد کمال زاده بازیگر سینما و تلویزیون درگفت و گو با میزان، در خصوص فعالیت این روزهای خود گفت: درحال حاضر