برخی زنان و مردان عادت به کنترل و بازرسی تلفن همراه همسران خود دارند. این کار از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد و آیا می‌توان بابت آن شکایت کرد؟ در ادامه با گیگ نیوز همراه باشید وکیل قوه قضاییه «در پاسخ به این سوال نوشت: «نوعا این دست اقدامات زن و شوهر نسبت به یکدیگر