کامبوج سرزمینی است تاریخی با یک تاریخ پیچیده که بسیاری از رازهایش سربه مهر مانده. همین هم باعث شده تا نظر مورخین و باستان شناسان را به خود جلب کند. اکنون محققین به کشف بزرگی در کامبوج دست یافته اند.با گیگ نیوز همراه باشید. باستان شناسانی که در کامبوج مشغول هستند در یک گفت وگوی