گذر زمان سبب تغییر و تحول زیادی میشود،  دنیای تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست. شرکت‌ و کمپانی های معروف تجاری در دنیا همواره سعی دارند با این تغییرات هماهنگ بوده و با آنها جلو بروند. لوگوها که مهم ترین نشانه تجاری هر شرکت یا کمپانی است  همپای این تغییرات، متحول شده و شکل