خوردن خاک در اغلب کشورهای جهان به عنوان یک اختلال تغذیه‌ای به شمار می‌رود اما در برخی از کشورها به شکل شگفت آوری رایج است. حال سوال اینجا است که چرا برخی دوست دارند یک چیز واقعا “کثیف” را بخورند. به گزارش گیگ نیوز  به نقل از بی بی سی انگلیسی، اولین باری که شیلا