شرکت ژاپنی تویوتا بواسطه سیاست‌های خاص خود در تولید خودرو، معمولا هرساله در آمارهای تولید و فروش ارائه شده در سراسر دنیا، بعنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان خودرو معرفی می‌شود. برای پی‌بردن به واقعیت این موضوع، نیازی به تحقیقات گسترده نیست چراکه آمارهای متعددی هرساله از بازارهای بزرگی مثل آمریکا منتشر می‌شوند که به‌خوبی