فصل ششم «بازی تاج‌وتخت» به میانه رسیده و تمام طرح داستان، جنگ میان زندگان و مردگان، روابط عاشقانه و … ذهن ما را با خود درگیر کرده‌اند. هر دوشنبه قسمت جدید سریال را می‌بینیم ولی کماکان می‌خواهیم بیشتر در جریانش قرار بگیریم. انتظار برای قسمت جدید به شکنجه‌های ایگون چهارم می‌ماند، اما راه‌های دیگری هم