معمولا رانندگی در شرایط خاص نیازمند تبحر و دانستن و اجرای تکنیکهای مناسب آن شرایط می باشد.ما در این مطلب تلاش به جمع آوری تکنیکهای عبور خودرو از گودال ها و رودخانه ها کرده ایم که امیدواریم مفید باشد.با گیگ نیوز همراه باشید. – عبور از گودال ها قبل از عبور از گودال ها باید