فیلتر موجب شده است بسیاری از کسانی که قصد عبور از آن را دارند به VPNها و پروکسی‌ها روی آورند. در این میان هستند فعالین سیاسی و مدنی که از این ابزارها برای ناشناس ماندن در محیط سایبر استفاده می‌کنند. با این حال اکثر این افراد فرق میان این دو را نمی‌دانند و همین عدم